Let wel

We hebben ons op verzoek van een aantal voormalige én huidige asielmedewerkers verdiept in de noodzaak tot huiselijke en liefdevolle opvang van huisdieren na het overlijden van hun eigenaar. In de praktijk worden niet zelden wel gelden nagelaten aan overkoepelende organisaties die weliswaar wellicht goede werken verrichten maar niet over enige opvang beschikken waardoor de wensen van u en uw huisdier daar niet ingewilligd worden.
Zij moeten voor wat betreft opvang te biecht bij één van hun beneficianten waardoor de toekomst voor uw dier alsnog ongewis is.

Indien het dier in een asiel terechtkomt zullen specifieke herplaatsingswensen niet gehoord kunnen worden. Een asielmedewerkster gaf te kennen de dieren wel over te nemen van de overkoepelende organisaties, vervolgens tegen een mopperend bestuur aan te lopen indien het dier in kwestie een langzitter blijkt te zijn en de kans op euthanasie niet gering is vanwege onherplaatsbaarheid en/of medische kosten. Vergeet daarbij niet de mentale gesteldheid van een eerder zo geliefd huisdier wanneer het opeens achter tralies terecht komt.

Asielen die zich specificeren in opvang van oudere dieren beschikken vaak over kenneltjes die net ietsjes anders aangekleed zijn dan de doorsnee asielkennel maar ook deze zijn nog lang niet vergelijkbaar met huiselijke omstandigheden. De avonden, nachten, zon- en feestdagen zijn dan lang en eenzaam. Bovendien is de wisseling van diensten van het personeel dermate groot dat ook dat verwarring en hechtingsproblemen met zich mee brengt.

Waarom

De toekomst van uw geliefde huisdier verdient nu uw aandacht:

Stilstaan bij uw eigen sterfelijkheid is confronterend, maar wel noodzakelijk om de toekomst van uw geliefde huisdier(en) veilig te stellen. Vraag ons niet om uw huisdier zonder medische noodzaak te laten euthanaseren want we leven in de volle overtuiging dat we voor hem of haar een mooie toekomst in het vooruitzicht kunnen stellen. Vergis u daarbij niet in de veerkracht van de dieren. Want ondanks dat ook zij een rouwproces moeten verwerken na het heengaan van hun vertrouwenspersoon zijn zij in staat om de draad weer op te pikken en hun trouwe hartjes wederom open te stellen. Daarbij is een  van tevoren verkozen vervangend thuis wel noodzakelijk om heen en weer gesleep, wat ongelooflijk veel afbreuk doet aan hun vertrouwen, te voorkomen. De kortste weg naar het nieuwe definitieve thuis is zonder enige twijfel altijd de beste weg.

Er zijn vele mogelijkheden die we met u bij leven en welzijn nog door kunnen nemen, zodoende kunnen wij uw wensen en die van het dier in kwestie, uw ervaringen met het dier, naar waarde respecteren en er invulling aan geven.

Belangrijk

Stichting Laat uw huisdier na kent geen betaalde medewerkers. Iedere euro wordt direct en rechtstreeks besteed aan de dieren en eventuele tegoeden worden besteed aan uitbreiding van de opvangfaciliteiten in de breedste zin des woord.

Deel deze pagina